SIDEBAR
Page Banner

Team Lead – Maintenance & Tooling

Vi søger en leder til vores nyoprettede Maintenance & Tooling afdeling, som står for vedligehold af testudstyr, testrigge, måleudstyr, værktøj og maskiner med en samlet værdi på ca. 100 mio. kr. Afdelingen har også ansvaret for indvendig vedligehold af vores lejede bygninger.

Alle nyudviklede vindmøller skal typegodkendes, og vingetest er en obligatorisk del af denne proces. Med en ideel placering på Østhavnen i Aalborg udfører Blade Test Centre A/S (BLAEST) fuldskala styrketest af vindmøllevinger for de globale vindmølle- og vingeproducenter.

Du refererer til Operations Manager og får ansvaret for den daglige drift af afdelingen, som pt. udgør 4 mand inklusive dig selv. Gennemførelse af vingetests sker i tæt samarbejde mellem centerets teknikere og ingeniører, og her vil det være dit ansvar, at al udstyret er serviceret og klar til brug. Du skal udarbejde vedligeholdelsesplaner, logbøger, manualer og arbejdsinstruktioner samt indkøbe reservedele og styre underleverandører, som bruges i forbindelse med vedligehold og kalibrering af udstyr. Dit team er ikke større, end at du også selv skal deltage i det praktiske arbejde. Jobbet er derfor ideelt for dig, som gerne vil ledelse og det administrative, men stadig kan lide at få sorte fingre.

Vi udvikler selv testrigge og testudstyr, og her vil du indgå i udviklingsteamet for at sikre løsninger, som er driftssikre og vedligeholdelsesvenlige. Din gruppe får ansvaret for opbygning og test af nyt udstyr. I skal også deltage i udvikling og drift af interne systemer til styring af vores udstyr, som sikrer, at vi har overblik over hvad vi har, og hvor det anvendes.

Faglige kvalifikationer:
Du er formentlig maskinmester eller har en mellemlang el- eller maskinteknisk uddannelse kombineret med praktisk erfaring. Det er vigtigt, at du har mindst 5 års erfaring med drift og vedligehold af både elektrisk og mekanisk udstyr i stor skala. Det kan f.eks. være som maskinmester til søs.

Det vil desuden være en fordel, hvis du har kompetencer inden for følgende områder – jo flere desto bedre:

  • IT-systemer, f.eks. til styring af vedligehold
  • Indkøb samt styring af underleverandører
  • Kvalitetsstyring
  • Sikkerhedsarbejde
  • Truck og kran (C) certifikat.

Personlige kompetencer:
Det er vigtigt at du har lysten og evnerne til at bygge en ny afdeling op fra bunden, og skabe styr på hele vedligeholdelsesområdet, så vores udstyr altid er ”fit for fight”. Du skal have et kundeorienteret mindset, hvor du sætter en ære i at vores udstyr altid er klar og i orden til dine kollegaer.

Vores tests kører i døgndrift, så du skal være indstillet på, at der nogle gange vil være brug for din indsats uden for normal arbejdstid.

Du skal være god til at sætte retning og kommunikere på alle niveauer, med teknikere, ingeniører og ledelse samt eksterne leverandører og samarbejdspartnere. Du får ansvaret for indkøb af udstyr og reservedele, derfor skal du være omkostningsbevidst og en god købmand.

Vi tilbyder:
BLAEST har en åben og ærlig virksomhedskultur, hvor man fokuserer på sikkerhed, kvalitet og kundernes individuelle behov. Du bliver en del af en dynamisk og handlekraftig organisation med ca. 40 dygtige og engagerede medarbejdere, der lever og ånder for udvikling og vækst. Arbejdsklimaet er uformelt og kundefokuseret, og kommunikationen er direkte.

Du får velordnede løn- og ansættelsesvilkår på et attraktivt niveau, kombineret med et spændende job med fleksibilitet og mulighed for at påvirke og tilrettelægge dine egne opgaver.

Ansættelsessted:
Landdybet 10, 9220 Aalborg Ø.

Ansøgning:
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag til hr@blaest.com, mærket ”Team Lead til M&T” snarest muligt, men inden 1. juni 2022. Yderligere oplysninger kan fås hos Operations Manager: Allan Bjørn Petersen på telefon 20534411. Du kan læse mere om BLAEST, og hvad vi laver på www.blaest.com.