SIDEBAR
Page Banner

Økonomi- og Administrationschef

Blade Test Centre A/S (i daglig tale kaldet BLAEST) er blandt verdens førende testcentre for strukturel fuldskalatest af vindmøllevinger. Kunderne er de europæiske vingeproducenter. Virksomheden ligger på Østhavnen i Aalborg og omsætter i øjeblikket for ca. 25 mio. kr. om året.

BLAEST er inde i en positiv og ekspansiv udvikling med stor efterspørgsel fra kunderne og har netop indgået en langsigtet kontrakt om etablering af endnu en testhal, der betyder, at forretningen kommer til at vokse betydeligt indenfor det næste år. Virksomheden står foran at gennemføre en transformation, som sikrer, at den i fremtiden fremstår som markedsledende, effektiv og konkurrencedygtig ”testfabrik”.

Du bliver dermed en del af en dynamisk og handlekraftig organisation med 30-35 dygtige og engagerede medarbejdere, der vil udvikling og vækst.

Jobbet

Som led i det stigende aktivitetsniveau ønsker BLAEST at udbygge organisationen med en økonomichef, der får ansvaret for hele den administrative og økonomiske drift af virksomheden.

Med reference til direktøren og som medlem af ledergruppen bliver du nøglefiguren i en modernisering og digitalisering af virksomhedens økonomistyring og administration, således at funktionen kan bidrage til effektivisering af driften, minimering af risici og sikre levering af relevant beslutningsmateriale til ledelse og bestyrelse. Det daglige bogholderi og øvrige mere rutineprægede opgaver varetages af den nuværende sekretær/bogholder, som du får personaleansvar for. Dine opgaver vil primært være på det overordnede og udviklende niveau, men du skal dog samtidig også være en del af den daglige drift og til tider også deltage i bogføring m.m.

Stillingen er nyoprettet, hvorfor der er gode muligheder for at sætte dit eget præg på stillingen og processerne. De primære opgaver er i øvrigt:

 • Opbygning og optimering af processer indenfor regnskab og administration
 • Budgetudarbejdelse og løbende opfølgning
 • Efterkalkulationer
 • Kvartalsrapportering, årsregnskab og kontakt til revisor
 • Likviditetsstyring
 • Kontakt til bank, forsikring, myndigheder etc.
 • Indkøb inden for det administrative område
 • Administration af lejeaftaler og andre kontrakter
 • Personalejura og -administration
 • Sikre overholdelse af Persondataforordningen
 • IT-ansvarlig i samarbejde med den tekniske chef
 • Økonomisk afrapportering vedr. offentligt støttede udviklingsprojekter.

Din profil

Det er et krav, at du har en relevant økonomisk/ administrativ uddannelse på minimum bachelor-niveau. Mindst ligeså vigtigt er det, at du har solid erfaring fra en tilsvarende funktion i det private erhvervsliv, og at du har evnerne til selvstændigt at drive udviklingen af funktionen.

Du er velfunderet indenfor IT – ikke mindst i Office 365 samt programmer og systemer indenfor økonomi og administration. Virksomheden anvender i øjeblikket Microsoft C5.

Som person er du proaktiv, selvstændig og tager ansvar for dine opgaver. Du har værktøjskassen i orden og er selvkørende, så du kan se, hvor det er nødvendigt at tage fat. Dertil er du struktureret og forretningsorienteret og har pondus, der gør dig i stand til at udvikle funktionen, så den bliver en aktiv medspiller i virksomhedens daglige virke og fremtidige udvikling.

Vi forventer i øvrigt, at du:

 • er systematisk, grundig og resultatorienteret i din opgavevaretagelse og er god til at bevare overblikket over mange forskellige opgaver
 • er præcis, korrekt og overbevisende i din skriftlige og mundtlige kommunikation på både dansk og engelsk.

Du tilbydes

Ansættelsen hos BLAEST byder på velordnede løn- og ansættelsesvilkår på et konkurrencedygtigt niveau, der modsvarer jobbet og dine kompetencer. Vi har fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde i begrænset omfang.

Søg stillingen på Curias side her:https://www.curia.dk/ledige-stillinger?jobid=21013